Opprette bruker

Første gang du besøker e-portalen,
må du opprettes som bruker.

Gå til selvbetjening via knappen til venstre i menyen.

Du oppretter en ny bruker ved å trykke på “Registrer meg”.

Under brukeropprettelsen må du fylle ut en rekke opplysninger om deg selv. Det er viktig at du fyller ut e-post feltet med en gyldig e-postadresse, da vi bruker denne e-postadressen til å sende en aktiveringslink og senere til å gi deg beskjed når det finnes svar på e-portalen fra legen din.

Når du har fylt ut skjemaet for brukeropprettelse og har trykket på “opprett meg”, mottar du kort etter en e-post fra “noreply@besoklegen.no”. E-posten sendes til den e-postadressen du la inn da du opprettet brukeren din.

Trykk på aktiveringslinken i e-posten – et nytt vindu vil nå åpne seg og du vil her kunne se at din bruker er blitt aktivert.
Nå kan du logge deg inn på e-portalen med ditt brukernavn (CPR-nummer) og ditt PASSWORD (det du nettopp opprettet da du registrerte deg som bruker)

Første gang du bruker e-portalen har du kun rettigheter til en begrenset del av portalen. Du kan få ytterligere rettigheter ved å kontakte legen din. I utgangspunktet har man alltid rettigheter til å sende beskjeder til sin lege, fornye resepter og forhøre seg om ledig time så sant kontoret bruker alle disse funksjonene.